Ochrana osobních údajú

základní informace

O společnosti

 

SFTB Czech Republic s.r.o.

Zámostní 1155/27  

710 00 Ostrava

IČO: 05503663

DIČ: CZ05503663

FIO Banka: 2501111664/2010

 

Osobní údaje, které zpracováváme

Údaje poskytnuté Vámi

 

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete.

 

 

 

Osobní údaje - nepřímo získané od Vás

 

Vzhledem ke zpracování osobních údajů Vás tímto článkem upozorňujeme na zpracování dat osobních v rámci kampaní pro marketingové účely. Účely mohou být i pro řádné splnění smlouvy. Nazýváme to kombinace zpracování osobních údajů.

 

Přenos dat třetí straně od nás jako od společnosti, které prodáváme jsou vždy zpracovány a Vámi předem schválené. Platí to i v opačném případě, kdy Vaše osobní údaje poskytne třetí strana nám. V obou případech platí, že jste předem seznámeni a informováni.

 

Osobní údaje třetí osoby, poskytnuté vámi

 

V případě, že dostaneme osobní údaje od Vás o třetí osobě, je vaší povinností informovat a seznámit, rovněž získat její souhlas s podmínkami ochrany osobních údajů.

Co znamená Automaticky zpracovat osobní údaje?

 

Při prohlížení webové stránky loketky.cz shromažďujeme informace a údaje o Vás a Vašem zařízení, a to v podobě:

 

IP adresa

Datum a čas přístupu

Nastavení jazyka / země původu

Údaje o operačním systému

Informace o webovém prohlížeči

 

Chování webových stránek:

Další kategorie zpracování údajů, které shromažďujeme na našich webových stránkách, mohou to být odkazy na našich stránkách, zobrazovaný zboží. Chování na webu jsou také informace, které jsou, ale upravené anonymitou, a proto tyto údaje nepřiřadí ke konkrétnímu uživateli, tj konkrétní osobě.

 

 Prohlížení stránek mobilním telefonem, či jiným obdobným přístrojem poskytuje stejně informace o vašem mobilním zařízení, a to v podobě; data ve vašem telefonu, záznamy o selhání aplikace, instalace apod.)

 

cookies

 

Jsou údaje, které se automaticky zpracovávají pro zjednodušení (usnadnění hledání) budoucí návštěvy na našich webových stránkách.

 

Kamerové systémy na našich provozech

 

Automaticky zpracováváme i záznamy z kamer na našich provozech.

 

Kamenná provoz poskytuje záznamy; jsou monitorovány kamerovými systémy s online přenosem a záznamem. Kamery na provozech máme jako z důvodu prevence, tak i z důvodu objasňování možné nezákonné činnosti. Provozovatelem kamerového systému společnost SFTB Czech Republic s.r.o.

 

Shromažďování a zpracovávání osobních údajů o Vás.

PROČ TO DĚLÁME?

 

Proč bychom zpracovávali Vaše osobní údaje? Jednoduchá

odpověď:

 

Zaměření na marketing: zpracování údajů v rámci marketingu slouží k propagaci našich výrobků, které Vám zlepší každodenní využívání jednotlivých předmětů.

Nákup zboží a služeb: Zpracování dat slouží k vyřízení řádné objednávky z vaší strany, abychom Vám v klidu doručili Váš objednané zboží. V případě problémů nebo nespokojenosti tak víme o Vás na základě osobních údajů.

Call centrum / zákaznické centrum: v případě dotazů problémů nebo pozitivní zpětné vazby se na nás můžete obrátit, proto je ale třeba zpracovat Vaše osobní údaje. V některých případech proto jsou tyto údaje poskytnuty třetím stranám (napr.dopravcom / kurýrem).

Uživatelský účet: díky osobním údajům, které nám poskytnete ve svém uživatelském profilu se Vám automaticky zpřístupní nejen řadu užitečných funkcí (např. Automatické zadávání tel. Čísla, dodací adresy) díky čemuž bude Váš nákup rychlejší a efektivnější, ale tyto údaje jsou kdykoliv k dispozici pro změnu. Změnu lze provádět kdykoliv, a to s výjimkou e-mailové adresy, která slouží jako LOGIN / přihlašovací údaj

z odběru obchodních zpráv pro všechny uživatelské profily třeba, abyste nás kontaktovali telefonicky nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.

Telemarketing: marketingové hovory provádíme za účelem nabídky našich výrobků a služeb a s tím související marketingové komunikace. Právním titulem pro zpracování vašeho tel. čísla je buď váš souhlas, nebo alespoň náš oprávněný zájem na konvenčním přímém marketingu.

Marketingové soutěže: v některých případech může být výherce soutěže vyfocen, popř. natočený, a to zejména z důvodu zvýšení transparentnosti našich marketingových soutěží. Toto zpracování osobních údajů provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zvýšení věrohodnosti marketingových soutěží v očích ostatních soutěžících a ve zvýšení atraktivity těchto soutěží. Proti tomuto zpracování lze namítat prostřednictvím e-mailové adresy info@loketky.cz

Zlepšování našich služeb: pomocí historie vašich objednávek a chování na webu dokážeme nabídnout relevantnější nabídky dalšího zboží, např. příslušenství k zakoupeným produktům. Na některých místech tedy zobrazujeme takové produkty, které jsou přímo pro vás a odpovídají vašim potřebám a zájmům. K optimalizaci prvků na webu můžeme využívat i nástroje pro testování různých variant (tzv. A / B testování), Google Analytics, Facebook Analytics apod.

Reference od Vás jako od zákazníků, po zakoupení našeho zboží a služby, můžete poskytnout (doufáme, že jen kladné reference) na náš internetový web. V rámci zlepšení kvality služeb pro Vás, Vás můžeme požádat o zhodnocení daného produktu či službě. Samozřejmě můžete to provést dobrovolně.

 

Call centrum / zákaznické centrum: Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím call centra, kde jsme Vám k dispozici každý den kromě víkendů.

Uplatnění práv a právních nároků a kontroly orgánů veřejné moci:

Osobní údaje jsou zpracovány z důvodu pro uplatnění našich práv a právních nároků, nebo pro účely kontroly prováděné orgány veřejné moci a z dalších možných závažných důvodů.

 

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

 

oprávněné zájmy

Vaše osobní údaje používáme i na to, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies.

 

Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. Zpracování vašich osobních údajů na tomto právním podkladě se děje i při monitoringu prováděném prostřednictvím kamer na našich jednotlivých provozech.

 

Z důvodu ochrany před nelegálním šířením a zpřístupňováním vámi zakoupené elektronické knihy (či jiného elektronického obsahu) je v této elektronické knize zobrazeny vaše jméno, příjmení a vaše adresa.

 

Pokud se Vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu můžete namítat. A to prostřednictvím e-mailové nebo telefonické adresy.

 

Souhlas se zpracováním údajů

Zasílání obchodních sdělení (prostřednictvím e-mailu, e-marketingu, telemarketingu) zpracováváme i Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu. V případě, že nám souhlas neudělíte, a zároveň jste naším zákazníkem můžeme zasílat obchodní sdělení (telemarketingem Vás seznámit) i bez toho, abyste nám udělili Váš souhlas.

 

Váš souhlas je pro nás důležitý, a proto Vás žádáme, i když si potřebujeme ověřit vaši schopnost splácet zboží, který vám předáme, aniž byste za zboží předem uhradili kupní cenu v plné výši. Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoli odvolat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře.

Třetí subjekty a předávání osobních údajů

 

Osobní údaje můžeme poskytnout třetí osobě, a to v případě;

 

 Doručení zboží: nejdůležitější člověk, kterého každý čeká hned po zakoupení dané služby či zboží na internetu je určitě Vámi zvolený dopravce. Proto, aby jeho práce byla úspěšná a řádně provedena bez zbytečných komplikací musíme my, jako společnost svěřit Vaše údaje do "jeho rukou". Informace se týkají:

 

 • Kam dané zboží doručit
 • Komu dané zboží předat
 • V jakém čase může přijít.

 

Údaje jsou zpracovány dle Vaší objednávky, která by měla přesně a jasně nás informovat o doručení daného zboží / službě. Takto předané údaje zahrnují Vaše:

 • Jméno a příjmení
 • doručovací adresu
 • telefonní číslo
 • Částka za balík

 

 

Dopravce je ve vztahu k osobním údajům, které mu odevzdáme, oprávněn zpracovávat je pouze pro účely doručení zboží a pak osobní údaje neprodleně smazat.

 

Doručení zboží, které pro nás uskladňuje smluvní partner: pokud si od nás objednáváte zboží, který se nachází ve skladu našeho smluvního partnera, musíme na dokončení objednávky předat vaše osobní údaje tomuto smluvnímu partnerovi, který objednávku vyřídí. Takto předané údaje zahrnují především vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, tel. číslo, na kterém vás může dopravce kontaktovat a pokud nebyl zboží uhrazen předem, tak i případně částku, kterou je třeba při převzetí zboží uhradit. Tento smluvní partner pak uvedeny osobní údaje musí předat dopravci, který bude zboží doručovat, protože jinak by vám dopravce nebyl schopen zboží doručit. Jako smluvní partner, který pro nás skladuje zboží, tak i dopravce, jsou ve vztahu k osobním údajům, které jim předáváme, povinni tyto osobní údaje použít pouze pro účely skladování / doručení zboží a pak je neprodleně smazat.

Platební karty: naše společnost nemá údaje o platebních kartách, kterými u nás platíte. Údaji o vašich platebních kartách disponuje pouze zabezpečená platební brána a příslušná bankovní instituce.

V případě, že máte uloženou svou osobní kartu pro účely zjednodušení nákupu na internetovém obchodě, sbíráme jen základní údaje o této platbě, a to např. první nebo poelsedné číslice platební karty. Pokud si nepřejete tyto údaje zachovávat, můžete je změnit a to navštívením Vašeho osobního profilu a následných nastavení.

Obchodní sdělení: v případě rozesílání obchodních sdělení (např. E-mailem či prostřednictvím SMS zprávy) nebo telemarketingu můžeme k rozesílce či telefonním hovorem využít třetí subjekt. Tento subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a vaše osobní údaje nesmí použít pro žádný další účel.

Státní orgány: v případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. Advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

Společnosti ve skupině: vaše osobní údaje mohou být na základě právního titulu oprávněného zájmu sdíleny s dceřinými společnostmi společnosti 

SFTB Czech Republic s.r.o., Zámostní 1155/27, 710 00 Ostrava

IČO: 05503663

DIČ: CZ05503663

přičemž proti tomu můžete namítat prostřednictvím našeho kontaktního formuláře

Jaká je délka zpracování Vašich osobních údajů?

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu mezi zákazníkem a zaměstnavatelem.

 

Zpracování osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou Vaše osobní obecně zpracovávány po dobu 7 let. Minimálně do odvolání takového souhlasu.

 

 V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních zpráv, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 7 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.

 

Osobní údaje jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, splnění všech našich povinností (ze smlouvy mezi námi, obecných předpisů) zpracováváme bez ohledu na vámi udělený souhlas na dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. (Např. U daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

 

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. Následně jsou obvykle ukládány přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaje o tom, z jakého důvodu byl uživatelský účet zrušen či údaje tvořící součást provozních záloh.

 

 Kamerové záznamy o Vás ukládáme po dobu 90 dní. Když však v monitorovaném prostoru dojde k protiprávnímu jednání, můžeme kontaktovat policii a předmětné záznamy orgánu (policie, soud apod.) Odevzdat. V takovém případě nejsou záznamy po 90-dnech mazány, ale z důkazních důvodů jejich uchováváme do pravomocného skončení věci.

 

Zabezpečení osobních údajů

Všechny Vaše osobní údaje jsou u nás ve společnosti v bezpečí. Chceme, aby Vaše osobní údaje byly zamezeno k neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, proto jsme zavedli opatření rázu, a to technického a organizačního.

Ochrana osobních údajů je jak pro Vás tak i pro nás tím nejdůležitějším prvkem k zachování soukromí. Proto se snažíme kontrolovat zabezpečení těchto údajů, stejně se snažíme o ochranu a průběžné zlepšování kvality programů.

Komunikace mezi Vaším zařízením a webovými servery je šifrována a zabezpečena. Přihlašovací údaje jsou zahashované, to znamená že vaše data jsou uložena na serverech v zabezpečených datových centrech (s kontrolovaným a auditovaným přístupem)

Snažíme se používat takové bezpečnostní opatření, která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizovány.

 

Osobní údaje osob mladších 16 let

Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič nebo poručník).

 

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů

Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů:

 

 • Právo opravit či doplnit své osobní údaje,
 • Právo požadovat omezení jejich zpracování,
 • Právo vznést nebo stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů,
 • Právo na přístup k vašim osobním údajům,
 • Právo požadovat přenesení vašich osobních údajů,
 • Právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek
 • Právo na vymazání některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. Právo být "zapomenut").

 

 

Úprava a doplnění

Vaše osobní údaje máte pod kontrolou hlavně ze svého uživatelského účtu. V tomto profilu je možné výmaz, změnění dat. Informace o vaší osobě, měnění nastavení ohledně zasílání obchodních sdělení. Případně nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@loketky.cz

 

oprava

V případě, že se domníváte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou chybné, nás můžete kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy info@loketky.cz z důvodu urychlení opravy vašich osobních údajů a vašeho komfortu však doporučujeme upravit si své osobní údaje ve svém uživatelském profilu.

 

Přístup (přenositelnost)

 

Jako zákazník máte právo nás požádat, abychom vám zaslali přehled vašich osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailové adresy info@loketky.cz

 

Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se Vašich osobních údajů:

 

Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

Kdo kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uložené

Zda máte právo požadovat od nás opravu nebo vymazání vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitky proti tomuto zpracování

Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás

 

Výmaz osobních údajů / dat

 V každém případě neděláme věci proti vaší vůli, a tak Vy můžete žádat o výmaz Vašich osobních údajů. (Nevztahuje se na archivaci spojenou s podnikáním společnosti - archivace faktur, dobropisů, ...). V případě, že Vaše údaje potřebujeme ke zpracování nebo určení, výkonu nebo obranu našich právních nároků, může být Vaše žádost zamítnuta)

 

Upozorňujeme, že hlavní informace o vaší platební kartě nejsou ukládány v naší společnosti, ale u naší platební brány. Proto se tato data nedají z naší strany vymazat a je třeba kontaktovat platební bránu, přes kterou jste platbu prováděli S výjimkou případů uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

 

Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

Odvolal / a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování

Vznesl / a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posuzování námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. údajů

Osobní údaje jsou zpracovány nezákonně

Povinnost vymazání stanoví zvláštní právní předpis

Jde os. údaje dětí mladších 16 let

Své právo můžete uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy info@loketky.cz

 

vznesení námitky

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu, v případě, že máte důvodné díky kterým byste zpochybnily zpracovávání Vašich osobních údajů, můžete námitku vznést, a to prostřednictvím:

 

omezení zpracování

jestliže:

 

(A) popíráte přesnost vašich osobních údajů,

 

(B) vaše osobní údaje jsou zpracovávány nezákonně,

 

(C) my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obranu vašich právních nároků, nebo pokud jste

 

(D) vznesl / a námitky podle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

 

V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpracovávat jen s vaším souhlasem (s výjimkou uložení či zálohy předmětných osobních údajů).

 

podání stížnosti

V případě, že máte za to, že Vaše osobní údaje jsou zpracovány protiprávně a proti právním předpisům máte plné právo podat stížnost úřadu na ochranu osobních údajů. Věříme, že každý problém se dá řešit, a také jsme jen lidé, proto bychom byli rádi v případě Vaší nespokojenosti, abyste nás s takovým postupem seznámili a informovali o případných nedorozuměních s nákupem zboží / služby na našich webových stránkách. Zastihnout nás můžete telefonicky, a to na tel. č. nebo prostřednictvím e-mailu, a to: a také prostřednictvím online chatu / zákaznické podpory.

 

 Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 25. 5. 2018, přičemž jsou k dispozici elektronicky na info@loketky.cz